.

Tram Chim Cảnh quan thiên nhiên còn sót lại của Đồng Tháp Mười nguyên thủy...

CHI TIẾT